หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อ.น้ำพอง
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายใจเพชร ขวาลำธาน ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธาน เพื่อมอบหมายนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมสอนแนะให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและ ไม่จำเป็นได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
t20160630122833_349748.jpg
t20160630122844_349749.jpg
t20160630122851_349751.jpg
t20160630122857_349752.jpg
t20160630122905_349754.jpg
t20160630122911_349755.jpg
t20160630122917_349757.jpg
t20160630122922_349758.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888