หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด อ.ชนบท
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางวันดี รองศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 46 สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการ ของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และ ชี้แจงงบการเงิน ให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้ทราบ ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
t20160630121535_349655.jpg
t20160630121541_349656.jpg
t20160630121550_349658.jpg
t20160630121556_349659.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888