หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมบูรณการการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรประสมประสานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นางสาวพัชรี โพธิ์ศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาวรุ่งนภา คำสอน เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม บูรณการการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต การส่งเสริมและพัฒนา เกษตรประสมประสานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ โครงการพัฒนา พื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง จำนวน 24 ราย ณ โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
t20160630120825_349624.jpg
t20160630120830_349625.jpg
t20160630120836_349627.jpg
t20160630120841_349628.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888