หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อ.โคกโพธิ์ชัย
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางวันดี รองศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการถ่ายทอดความรู้และ ให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยง ในการบริหารจัดการ โดยสตส.ขอนแก่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกร สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ โดยได้รับความสนใจจาก เกษตรกรเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายประสงค์ ประจุดทะเน) บ้านหนองหญ้ารังกา อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
t20160630120515_349593.jpg
t20160630120520_349594.jpg
t20160630120527_349596.jpg
t20160630120532_349597.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888