หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญและ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นางโรสรินทร์ คณิตาภิลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล พร้อมทีมงาน จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการต่างๆ ในผลผลิตที่ 3 ประกอบด้วย โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศิลปาชีพ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ผ่านการอบรมในแต่ละโครงการ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการนำ ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข โดยจะได้สรุป รวบรวมข้อมูลนำเสนอและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
t20160630115806_349562.jpg
t20160630115811_349563.jpg
t20160630115820_349565.jpg
t20160630115826_349566.jpg
t20160630115833_349568.jpg
t20160630115838_349569.jpg
t20160630115845_349571.jpg
t20160630115850_349572.jpg
t20160630115856_349574.jpg
t20160630120013_349575.jpg
t20160630115907_349577.jpg
t20160630115913_349578.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888