หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559
เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมจัด นิทรรศการงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี กิจกรรม สหกรณ์สามเณรนักเรียน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์สงสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการการจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ในโรงเรียน สื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน การตอบปัญหาชิงรางวัลเรื่องการสหกรณ์ การประกวด การจดบันทึกการทำบัญชี และการรวมกลุ่มทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ เช่น ฐานการสหกรณ์ ฐานการออม ฐานการบัญชี เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการสหกรณ์แก่นักเรียนและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ณ ศูนย์วิทยาการ สิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ สตส.ขอนแก่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางบัญชีรับ-จ่าย พร้อมให้ความรู้ทางด้านบัญชี โดยได้รับ ความสนใจจากสามเณรเป็นจำนวนมาก
t20160630115234_349531.jpg
t20160630115245_349532.jpg
t20160630115254_349534.jpg
t20160630115259_349535.jpg
t20160630115306_349537.jpg
t20160630115310_349538.jpg
t20160630115316_349540.jpg
t20160630115320_349541.jpg
t20160630115326_349543.jpg
t20160630115331_349544.jpg
t20160630115336_349546.jpg
t20160630115340_349547.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888