หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบหมายนโยบายจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการถ่ายทอดความรู้ และให้ บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหาร จัดการ ในโอกาสนี้ สตส.ขอนแก่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่า ใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
t20160630114507_349500.jpg
t20160630114511_349501.jpg
t20160630114516_349503.jpg
t20160630114520_349504.jpg
t20160630114525_349506.jpg
t20160630114529_349507.jpg
t20160630114535_349509.jpg
t20160630114540_349510.jpg
t20160630114545_349512.jpg
t20160630114550_349513.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888