หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 10 นางสาวอุไรวรรณ เจริญผล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน และโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และการดำเนินงานตามพระราชดำริฯ ด้านโครงการส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์และการฝึกทำบัญชีของนักเรียนด้วย
t20160629165622_349314.jpg
t20160629165622_349315.jpg
t20160629165621_349317.jpg
t20160629165619_349318.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888