หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สระบุรี พร้อมด้วยนางประทุม ชุมพล นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ และนางสาววิมลวรรณ กล่อมใจ นักวิชาการตรวจ สอบบัญชี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับ ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านโคก หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
t20160629162612_349283.jpg
t20160629162611_349284.jpg
t20160629162608_349286.jpg
t20160629162609_349287.jpg
t20160629162605_349289.jpg
t20160629162604_349290.jpg
t20160629162603_349292.jpg
t20160629162602_349293.jpg
t20160629162559_349295.jpg
t20160629162558_349296.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888