หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นำโดย นางอรุณี ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลงบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลด้านบัญชีไปใช้วางแผนด้านการเงินในชีวิตประจำวันและ การประกอบอาชีพได้ โดยมีนายรุ่งธรรม บำรุงบุตร ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
t20160629153226_349156.jpg
t20160629153226_349157.jpg
t20160629153222_349159.jpg
t20160629153223_349160.jpg
t20160629153220_349162.jpg
t20160629153221_349163.jpg
t20160629153218_349165.jpg
t20160629153218_349166.jpg
t20160629153216_349168.jpg
t20160629153215_349169.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888