หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนา สหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2559 เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณา แผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในวงเงินที่เห็น สมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท และได้กำหนดขั้นตอนและ ระยะเวลาการขอกู้ และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 4 แห่ง วงเงิน 5,233,200 บาท โดยมีนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
t20160629143638_349031.jpg
t20160629143638_349032.jpg
t20160629143645_349034.jpg
t20160629143646_349035.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888