หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้ของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม เข้าร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้ของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุน สงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนฯ ของกลุ่มเกษตรกร โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยมี นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
t20160629143218_349000.jpg
t20160629143218_349001.jpg
t20160629143225_349003.jpg
t20160629143226_349004.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888