หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี ณ สตท.3
เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้ สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ทางการเงินการบัญชี และการบริหารงานของสหกรณ์ ให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
t20160629141331_348969.jpg
t20160629141333_348970.jpg
t20160629141338_348972.jpg
t20160629141339_348973.jpg
t20160629141346_348975.jpg
t20160629141347_348976.jpg
t20160629141354_348978.jpg
t20160629141355_348979.jpg
t20160629141402_348981.jpg
t20160629141403_348982.jpg
t20160629141409_348984.jpg
t20160629141410_348985.jpg
t20160629141418_348987.jpg
t20160629141419_348988.jpg
t20160629141426_348990.jpg
t20160629141427_348991.jpg
t20160629141434_348993.jpg
t20160629141435_348994.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888