หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 อ.ดอนพุด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวจีรนันท์ ยิ้มสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” โดยให้คำแนะนำการทำบัญชีรับ- จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและ ภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอดอนพุด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
t20160629125553_348845.jpg
t20160629125554_348846.jpg
t20160629125603_348848.jpg
t20160629125603_348849.jpg
t20160629125611_348851.jpg
t20160629125612_348852.jpg
t20160629125620_348854.jpg
t20160629125621_348855.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888