หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยเครืองมือเตือนภัยทางการเงิน ครั้งที่ 2 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ทราบถึงแนวคิดและนโยบายการเตือนภัยทางการเงินเพื่อการกำกับดูแลสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888