หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ร่วมงานแถลงข่าว กรมประมงขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ "น้ำ (ใจ) มา ชาวประชาเป็นสุข
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าว กรมประมงขอบคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ "น้ำ (ใจ) มา ชาวประชาเป็นสุข”เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ผลิตสัตว์น้ำ และผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนางอาภัสสร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของกรมประมง เป็นโครงการหนึ่งภายใต้นโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาส ในการแข่งขันสินค้าทางการเกษตร โดยกรมประมง ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้มาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2-16 มิถุนายน 2559 โดยมี ผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและผู้จำหน่ายอาหารสัตว์น้ำจากทั่วประเทศ จำนวน 121 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการและแสดงเจตจำนงในการลดราคา จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด
t20160628161743_348783.jpg
t20160628161744_348784.jpg
t20160628161740_348786.jpg
t20160628161741_348787.jpg
t20160628161738_348789.jpg
t20160628161737_348790.jpg
t20160628161729_348792.jpg
t20160628161730_348793.jpg
t20160628161726_348795.jpg
t20160628161727_348796.jpg
t20160628161725_348798.jpg
t20160628161724_348799.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888