หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครนายก ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 4 โดยร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บัญชีสู่ความพอเพียง” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศ ได้เกิดความซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า มีทักษะชีวิตจากการปฏิบัติ งานจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาแนวคิดการอยู่อย่างพอเพียง เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก จังหวัดนครนายก
t20160628160933_348752.jpg
t20160628160935_348753.jpg
t20160628160931_348755.jpg
t20160628160932_348756.jpg
t20160628160929_348758.jpg
t20160628160929_348759.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888