หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ จำกัดจัดพิธีกรรมทางศาสนา 3 ศาสนา ได้แก่ คริสต์ อิสลาม และพุทธ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจัดให้มีการถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ 9 รูป และพิธีครอบระฆังบุญ ระฆังมลคลให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดขุนจันทร์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160628165043_348628.jpg
t20160628165044_348629.jpg
t20160628165041_348631.jpg
t20160628165043_348632.jpg
t20160628165037_348634.jpg
t20160628165036_348635.jpg
t20160628154358_348637.jpg
t20160628154357_348638.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888