หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วม จัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ และโครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559โดยให้ความรู้ คำปรึกษาในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน จำนวน 200 คน เพื่อกระตุ้นให้ เกษตรกรนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เกิดประสิทธิภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรมีความเข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ผ่านศูนย์เรียนรู้ฯ โดยได้รับ เกียรติจากนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัด สมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้และนิทรรศการต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
t20160628152053_348504.jpg
t20160628152055_348505.jpg
t20160628152050_348507.jpg
t20160628152051_348508.jpg
t20160628152048_348510.jpg
t20160628152050_348511.jpg
t20160628152046_348513.jpg
t20160628152046_348514.jpg
t20160628152045_348516.jpg
t20160628152044_348517.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888