หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการ ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมี นางไพรินทร์ สุขสบาย ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางวิมลพร ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่หัวหน้า ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
t20160628122136_348442.jpg
t20160628122137_348443.jpg
t20160628122148_348445.jpg
t20160628122148_348446.jpg
t20160628122156_348448.jpg
t20160628122157_348449.jpg
t20160628122205_348451.jpg
t20160628122205_348452.jpg
t20160628122213_348454.jpg
t20160628122213_348455.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888