หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายอุดม เดชมณี ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 15 โรงเรียน โดยมี นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่ ร่วมติดตามและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่2 - 6 มิถุนายน 2551 ในการติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ ได้กล่าวขอบคุณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการสอนแนะการจัดทำบัญชี พร้อมกับได้ให้ข้อเสนอแนะสรุปความว่า การจัดทำบัญชี ไม่อยากให้เน้นเรื่องรูปแบบมากนัก ให้ใช้รูปแบบง่าย ๆ แต่อยากให้บัญชีทุกกิจกรรมรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888