หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา ร่วมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลาลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริของนายพินัย แก้วจันทร์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านเลขที่ 72/3 หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้รู้จักออม รู้หนี้สิน รู้ต้นทุน/กำไร รู้รายรับและรายจ่าย เพื่อสามารถนำไปใช้บริหารเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น
t20160627163946_348349.jpg
t20160627163947_348350.jpg
t20160627163944_348352.jpg
t20160627163944_348353.jpg
t20160627163942_348355.jpg
t20160627163941_348356.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888