หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัด ร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ มีเกษตรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ รวมทั้ง มีองค์ความรู้ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาของ เกษตรกร โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานและมีเกษตรกรร่วมงานจำนวน 400 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
t20160624160048_348225.jpg
t20160624160049_348226.jpg
t20160624160045_348228.jpg
t20160624160046_348229.jpg
t20160624160045_348231.jpg
t20160624160043_348232.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888