หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อบริหารจัดการของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ บัญชีเชี่ยวชาญ (ด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์) และนายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟัง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อบริหารจัดการของสหกรณ์ รวมถึง ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมี คณะกรรมการฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด สหกรณ์ การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรพิบูล มังสาหาร จำกัด
t20160624153910_348132.jpg
t20160624153914_348133.jpg
t20160624153908_348135.jpg
t20160624153909_348136.jpg
t20160624153919_348138.jpg
t20160624153907_348139.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888