หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และสหกรณ์การเกษตร น้ำปาด จำกัด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการนำ โปรแกรมระบบบัญชีไปช่วยในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ และแนะนำการใช้ ข้อมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีในการบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง เดินงานเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สามารถให้บริการสมาชิกได้ดี และมีการนำข้อมูล จากระบบงานไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์
t20160624135527_348039.jpg
t20160624135526_348040.jpg
t20160624135533_348042.jpg
t20160624135534_348043.jpg
t20160624135544_348045.jpg
t20160624135545_348046.jpg
t20160624135551_348048.jpg
t20160624135552_348049.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888