หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางสาวเบญจพร รักขพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาวน้ำทิพย์ จับมั่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวจุฑารัตน์ ธรรมวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ลงพื้นที่ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปกล้วยตำบลนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
t20160624133449_347977.jpg
t20160624133451_347978.jpg
t20160624133458_347980.jpg
t20160624133459_347981.jpg
t20160624133507_347983.jpg
t20160624133508_347984.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888