หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ และนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ณ สำนักงานเลขที่ 349 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 กล่าวต้อนรับ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ใน บริเวณสำนักงาน ในโอกาสนี้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมกับบุคลากร ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคจาก การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ วิธีการแก้ไขปัญหา และแนะแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
t20160624132419_347946.jpg
t20160624132419_347947.jpg
t20160624132431_347949.jpg
t20160624132431_347950.jpg
t20160624132439_347952.jpg
t20160624132444_347953.jpg
t20160624132451_347955.jpg
t20160624132452_347956.jpg
t20160624132501_347958.jpg
t20160624132502_347959.jpg
t20160624132516_347961.jpg
t20160624132516_347962.jpg
t20160624132528_347964.jpg
t20160624132530_347965.jpg
t20160624132538_347967.jpg
t20160624132538_347968.jpg
t20160624132546_347970.jpg
t20160624132547_347971.jpg
t20160624132554_347973.jpg
t20160624132556_347974.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888