หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิดแพรกหนามแดง จำกัด
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิดแพรก หนามแดง จำกัด เพื่อชี้แจงถึงปัญหาและข้อสังเกตในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558 ให้สมาชิกได้ทราบถึงปัญหาและข้อสังเกตที่ตรวจพบ รับฟัง ข้อคิดเห็นจากสมาชิก พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการสอบทานหนี้สมาชิกของ สหกรณ์ฯ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการประมง ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
t20160624123512_347915.jpg
t20160624123513_347916.jpg
t20160624123520_347918.jpg
t20160624123521_347919.jpg
t20160624123528_347921.jpg
t20160624123529_347922.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888