หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวสุภาวดี กันภัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงาน ราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การจัดทำ บัญชีต้นทุนการผลิต” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยให้คำแนะนำการจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชน ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายอรรณพ ควรพิบูรณ์ รักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
t20160623120537_347760.jpg
t20160623120537_347761.jpg
t20160623120546_347763.jpg
t20160623120547_347764.jpg
t20160623120553_347766.jpg
t20160623120553_347767.jpg
t20160623120602_347769.jpg
t20160623120602_347770.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888