หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 10 นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี และ หัวหน้าสำนักงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ รับฟังการนำเสนอผลงาน ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรมไร่นาสวนผสมของนายสุริยะ ชูวงศ์ ครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 ณ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชร โค้งข่อย จำกัด ณ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
t20160622135815_347728.jpg
t20160622135816_347729.jpg
t20160622135823_347731.jpg
t20160622135839_347732.jpg
t20160622135832_347734.jpg
t20160622135833_347735.jpg
t20160622135839_347737.jpg
t20160622135841_347738.jpg
t20160622135849_347740.jpg
t20160622135848_347741.jpg
t20160622135856_347743.jpg
t20160622135856_347744.jpg
t20160622135903_347746.jpg
t20160622135904_347747.jpg
t20160622135911_347749.jpg
t20160622135913_347750.jpg
t20160622135919_347752.jpg
t20160622135920_347753.jpg
t20160622135927_347755.jpg
t20160622135929_347756.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888