หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร
เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 นางโรสรินทร์ คณิตาภิลักษณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและ ติดตามประเมินผล พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 4 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการต่าง ๆ ในผลผลิตที่ 3 ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศิลปาชีพ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผ่านการอบรมในแต่ละโครงการ รวมทั้งรับทราบ ปัญหาอุปสรรคในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข โดยจะได้สรุปรวบรวมข้อมูลนำเสนอและประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
t20160622130410_347697.jpg
t20160622130410_347698.jpg
t20160622130417_347700.jpg
t20160622130418_347701.jpg
t20160622130424_347703.jpg
t20160622130427_347704.jpg
t20160622130432_347706.jpg
t20160622130433_347707.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888