หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลกรในสังกัด ร่วมจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ โดยมีนางสาวสุดาพร พันธ์วิไล ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้แนวทางการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่หัวหน้า ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ด้วย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านอีต้อม หมู่ 9 ตำบลคำเนียน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
t20160622124727_347666.jpg
t20160622124728_347667.jpg
t20160622124735_347669.jpg
t20160622124736_347670.jpg
t20160622124744_347672.jpg
t20160622124744_347673.jpg
t20160622124753_347675.jpg
t20160622124754_347676.jpg
t20160622124801_347678.jpg
t20160622124802_347679.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888