หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม สำรวจศักยภาพและความต้องการของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมี นายวิโรจน์ ทรงรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษา ราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาการเปรียญ วัดทุ่งน้อย ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
t20160622123819_347635.jpg
t20160622123819_347636.jpg
t20160622123826_347638.jpg
t20160622123827_347639.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888