หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระแก้ว จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว นำโดย นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี เพื่อให้ความรู้และ คำปรึกษาในการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน (มันสำปะหลัง) และ บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละ พื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เกิดประสิทธิภาพในการ ผลิตได้เป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรมีความเข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนา ที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน และนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สระแก้ว กล่าวต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้และนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงาน โดยมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร หมู่ 6 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
t20160621170924_347480.jpg
t20160621170925_347481.jpg
t20160621170933_347483.jpg
t20160621170933_347484.jpg
t20160621170941_347486.jpg
t20160621170942_347487.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888