หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ ในพื้นที่ สตส.ยโสธร และ สตส.กาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2559 นางลำพูล ใจกล้า นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมทีมงานจากสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร และสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โครงการพัฒนาสหกรณ์ ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทาง บัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจฯ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเงินการบัญชี และโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดกาฬสินธุ์
t20160621165819_347449.jpg
t20160621165814_347450.jpg
t20160621165824_347452.jpg
t20160621165825_347453.jpg
t20160621165833_347455.jpg
t20160621165833_347456.jpg
t20160621165841_347458.jpg
t20160621165841_347459.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888