หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ. และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี และ นางประทุม ชุมพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าประชุมร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี และตรวจติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 3/2559 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและการ ขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางวิมลพร ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด สระบุรี
t20160621162902_347387.jpg
t20160621162903_347388.jpg
t20160621162913_347390.jpg
t20160621162913_347391.jpg
t20160621162920_347393.jpg
t20160621162922_347394.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888