หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมเกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการให้ข้อมูลพื้นฐานภายใต้โครงการขับเคลื่อน พลังประชารัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลแก่สมาคม แช่เยือกแข็งไทยโดยมีนายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม และมีนายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ผู้แทน สมาคมแช่เยือกแข็งไทย ผู้แทนหอการค้าจังหวัดชลบุรี ผู้แทนกองพัฒนา ภาคการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจรจังหวัดชลบุรี ภายใต้ระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ทั้งนี้ นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี จำกัด ได้นำ เสนอข้อมูลพื้นฐานการผลิตปลานิลและข้อมูลด้านการตลาดแก่ผู้แทน สมาคมแช่เยือกแข็งไทยเพิ่มเติม ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชลบุรี จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
t20160620162254_347356.jpg
t20160620162317_347357.jpg
t20160620162243_347359.jpg
t20160620162244_347360.jpg
t20160620162241_347362.jpg
t20160620162241_347363.jpg
t20160620162238_347365.jpg
t20160620162239_347366.jpg
t20160620162237_347368.jpg
t20160620162237_347369.jpg
t20160620162234_347371.jpg
t20160620162235_347372.jpg
t20160620162232_347374.jpg
t20160620162232_347375.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888