หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 6/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2559 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20160620161259_347325.jpg
t20160620161300_347326.jpg
t20160620161256_347328.jpg
t20160620161257_347329.jpg
t20160620161254_347331.jpg
t20160620161255_347332.jpg
t20160620161252_347334.jpg
t20160620161252_347335.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888