หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชี "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู นำโดย นางรัชนก เพ็ชรน้อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ออกหน่วยคลินิกบัญชี "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พอ.สว.”เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน วิธีการบันทึกบัญชีเบื้องต้น และประโยชน์ของการทำบัญชี ในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้ตระหนักถึงความสำคัญของ บัญชีซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ทำให้รู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้จักการเก็บออมเงิน และนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้จริง โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนใน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตที่ดี โดยได้รับเกียรติจากนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านสำราญสุข ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
t20160620150130_347170.jpg
t20160620150131_347171.jpg
t20160620150128_347173.jpg
t20160620150129_347174.jpg
t20160620150125_347176.jpg
t20160620150126_347177.jpg
t20160620150123_347179.jpg
t20160620150123_347180.jpg
t20160620150121_347182.jpg
t20160620150122_347183.jpg
t20160620150119_347185.jpg
t20160620150118_347186.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888