หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็น วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บัญชีสู่ความพอเพียง” ในโครงการ"ค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้เกิดความซาบซึ้งในสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และ สัตว์ป่า มีทักษะชีวิตจากปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนา แนวคิดการอยู่อย่างพอเพียงเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก จังหวัดนครนายก
t20160620144322_347139.jpg
t20160620144323_347140.jpg
t20160620144320_347142.jpg
t20160620144320_347143.jpg
t20160620144317_347145.jpg
t20160620144318_347146.jpg
t20160620144315_347148.jpg
t20160620144315_347149.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888