หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ของ ศบกต.ขั้นใดใหญ่, ศบกต.ทุ่งแต้ ,ศบกต.ค้อเหนือ ณ สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองยโสธร ศบกต.ค้อวัง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง ศบกต.น้ำคำ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ ศบกต.ผือฮี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ มหาชนะชัย และศบกต.ห้องแซง และ ศบกต.สามแยก ณ สำนักงานเกษตร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
t20160620124008_347015.jpg
t20160620124002_347016.jpg
t20160620124008_347018.jpg
t20160620124009_347019.jpg
t20160620124017_347021.jpg
t20160620124017_347022.jpg
t20160620124517_347024.jpg
t20160620124518_347025.jpg
t20160620124536_347027.jpg
t20160620124540_347028.jpg
t20160620124545_347030.jpg
t20160620124546_347031.jpg
t20160620124553_347033.jpg
t20160620124554_347034.jpg
t20160620124601_347036.jpg
t20160620124601_347037.jpg
t20160620124608_347039.jpg
t20160620124609_347040.jpg
t20160620124615_347042.jpg
t20160620124616_347043.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888