หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 พล. อ. อ. กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมค่ายเยาวชนรักษ์สหกรณ์เพชรบุรี สำหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย อำเภอหุบกะพง อำเภอดอนขุนห้วย อำเภอหนองพลับ อำเภอกลัดหลวง เพื่อให้เยาวชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน มีการประหยัดและเก็บออมไว้ใช้จ่ายในวันหน้า กำหนดอบรม ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888