หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางมาริแย สามารถ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ข้าราชการ และพนักงาน ราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 โอกาสนี้ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดนและ ตัวแทนนักเรียน พระราชทาน พันธุ์ไม้ผล และทรงเสด็จทอดพระเนตร การสาธิตการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ในการจัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย โดยนำผลผลิต ที่ได้ อาทิ พืชผัก ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ นำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์ ซึ่งทำให้เกิด การเรียนรู้เรื่องการค้าขาย การมีรายได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมนักเรียนให้บริหาร จัดการเอง ทำให้เข้าใจหน้าที่ของตน และการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง ให้นักเรียน มีการจัดทำบัญชีออมทรัพย์ ทำให้รู้จักการประหยัด อดออม อีกทั้งการทำบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้รู้และเข้าใจรายรับ- รายจ่ายในแต่ละวัน และนำไปช่วยผู้ปกครองและชุมชนในการทำบัญชีครัวเรือนได้
t20160617170123_346890.jpg
t20160617170126_346891.jpg
t20160617170135_346893.jpg
t20160617170135_346894.jpg
t20160617170148_346896.jpg
t20160617170148_346897.jpg
t20160617170156_346899.jpg
t20160617170157_346900.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888