หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 จัดกิจกรรม 5 ส.
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เพื่อให้เกิดความ สะอาดเรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดีและมีสุขลักษณะที่ดีที่เอื้อ ต่อการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
t20160617164009_346859.jpg
t20160617164010_346860.jpg
t20160617164032_346862.jpg
t20160617164030_346863.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888