หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวเมษา ลีวิวัฒน์วงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัด นิทรรศการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
t20160617150040_346642.jpg
t20160617150041_346643.jpg
t20160617150050_346645.jpg
t20160617150050_346646.jpg
t20160617150059_346648.jpg
t20160617150101_346649.jpg
t20160617150107_346651.jpg
t20160617150108_346652.jpg
t20160617150115_346654.jpg
t20160617150115_346655.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888