หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 โอกาสนี้ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวน ชายแดน และตัวแทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้แทนชาวบ้าน ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จตรวจเยี่ยม ร้านค้าสหกรณ์นักเรียน และตรัสถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ และทรงถามถึงการไปทัศนศึกษา ของนักเรียน ด้วย
t20160617143239_346580.jpg
t20160617143240_346581.jpg
t20160617143246_346583.jpg
t20160617143247_346584.jpg
t20160617143254_346586.jpg
t20160617143254_346587.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888