หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงราย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธี เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการและสอนแนะการจัดทำ บัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ได้ใช้เป็น แนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางขนิษฐา มะโนสมบัติ ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจากนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ตำบลต้า อำเภอสันขุนตาล จังหวัดเชียงราย
t20160617122711_346394.jpg
t20160617122712_346395.jpg
t20160617122720_346397.jpg
t20160617122720_346398.jpg
t20160617122727_346400.jpg
t20160617122728_346401.jpg
t20160617122737_346403.jpg
t20160617122737_346404.jpg
t20160617122744_346406.jpg
t20160617122745_346407.jpg
t20160617122752_346409.jpg
t20160617122753_346410.jpg
t20160617122802_346412.jpg
t20160617122802_346413.jpg
t20160617122809_346415.jpg
t20160617122810_346416.jpg
t20160617122818_346418.jpg
t20160617122819_346419.jpg
t20160617122826_346421.jpg
t20160617122826_346422.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888