หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางเบญจรัตน์ สิริพุฒิพรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม และสำรวจศักยภาพและความต้องการของ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมีนายวิโรจน์ ทรงรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธาน การประชุม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ หมู่ 3 ตำบลสระสี่มุม อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
t20160616173242_346362.jpg
t20160616173239_346363.jpg
t20160616173247_346365.jpg
t20160616173248_346366.jpg
t20160616173255_346368.jpg
t20160616173256_346369.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888