หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางดวงใจ สมโภชน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดอง สมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 9 โดยให้บริการสอนแนะ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้าง วินัยทางการเงิน และวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดพรหมเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
t20160616171122_346331.jpg
t20160616171122_346332.jpg
t20160616171129_346334.jpg
t20160616171130_346335.jpg
t20160616171138_346337.jpg
t20160616171138_346338.jpg
t20160616171147_346340.jpg
t20160616171147_346341.jpg
t20160616171155_346343.jpg
t20160616171155_346344.jpg
t20160616171203_346346.jpg
t20160616171204_346347.jpg
t20160616171211_346349.jpg
t20160616171212_346350.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888