หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการจัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุทัยธานี นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วม จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการจัดตลาดนัดปัจจัยการผลิต คุณภาพประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานราชการ โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ได้ใช้ปัจจัยการผลิตคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม ลดต้นทุน ด้านปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปัจจัยการผลิต คุณภาพ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ตอบสนองนโยบาย ของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ขบวนการสหกรณ์ ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
t20160616165237_346300.jpg
t20160616165238_346301.jpg
t20160616165246_346303.jpg
t20160616165247_346304.jpg
t20160616165255_346306.jpg
t20160616165256_346307.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888